درباره مشق آنلاین

 

به دنیای دوره های آنلاین و کاربرگ های آموزشی مشق آنلاین خوش آمدید.

همیشه می خواهیم  فرزندانمان با شرکت در بازی های مختلف ، مهارت های حرکتی ، مهارت های ذهنی و سایر توانایی ها خود را افزایش داده و اوقات آزاد خود را صرف بازی کردن در بازی هایی کنند که از آنها سود می برند.
 
“دوره های آنلاین و کاربرگ های آموزشی مشق آنلاین ، مسیر رشد فرزندانتان را هموار میکند و تاثیر مستقیم بر رشد هوش آنها دارد”
 
“والدین با استفاده از مطالب آموزشی ، تربیتی و مشاوره اختصاصی سایت میتوانند نیاز فرزندانشان را به هرگونه آموزش برطرف نمایند”
 
کاربرگ های موجود ، کنجکاوی و نیاز آنها به بازی را برآورده کرده و همزمان دارای یک اثر مثبت آموزشی نیز هستند و باعث تشویق به کسب دانش و پذیرش مفاهیم جدید ، همراه با پیشرفتِ مهارت های حرکتی آنها می شود.
 
تمام دوره ها و کاربرگ های موجود توسط مشق آنلاین منتشر می شود و کپی یا توزیع مطالب تحت هر شرایطی ، پیگرد قانونی دارد.