برای ایجاد سوال جدید مقطع خود را انتخاب کنید

برای ایجاد سوال جدید مقطع خود را انتخاب کنید

اعلانات
همه را پاک کن

نیرو گاه هسته ای و منابع اورانیم به ترتیب در کدام شهر ها قرار دارند؟

  

0
شروع کننده موضوع

سلام

جواب این سوالو کسی میدونه؟

نیرو گاه هسته ای و منابع اورانیم به ترتیب در کدام شهر ها قرار دارند؟ ۱) بوشهر, یزد ۲) یزد, بوشهر ۳) بوشهر, شیراز ۴) شیراز, بوشهر

0
شروع کننده موضوع

سلام

منبع اورانیم ایران در یزد هست و نیروگاه هسته ای در بوشهر