برای ایجاد سوال جدید مقطع خود را انتخاب کنید

برای ایجاد سوال جدید مقطع خود را انتخاب کنید

اعلانات
همه را پاک کن

دستگاه اندازه گیری شدت زمین لرزه چیست؟ (درس ۵ زمین پویا)

  

0
شروع کننده موضوع

سلام 

کسی میتونه کمک کنه؟

دستگاه اندازه گیری شدت زمین لرزه چیست؟ (علوم ششم درس ۵ زمین پویا)

برچسب های موضوعات
0

سلام

دستگاه زلزله سنج یا لرزه نگار