برای ایجاد سوال جدید مقطع خود را انتخاب کنید

برای ایجاد سوال جدید مقطع خود را انتخاب کنید

اعلانات
همه را پاک کن

تولد بیشتر از مرگ است یا مرگ بیشتر از تولد؟

  

1
شروع کننده موضوع

آیا تولد بیشتر از مرگ است؟ یا مرگ بیشتر از تولد؟

2 پاسخ
2

سلام

تولد انسان ها از مرگ آنها بیشتر است 

به همین علت است که جمعیت جهان روز به روز در حال افزایش است

0

ممنون از شما

پاسخ